Kontaktråd

I huset har vi et kontaktråd som repræsenterer alle beboerne og deres familie, som medvirker til de bedst mulige forhold.

Kontaktrådet holder generalforsamling én gang årligt, hvor beboere og pårørende kan vælges. Her er det vigtig at alle møder op.

Kontaktrådet består af 5 valgte medlemmer. Der holdes mindst 4 mødet årligt.

 

Publiceret 26-10-2015