Lokaler i servicearealer på plejecentrene kan udlejes til beboere (ikke pårørende ved f.eks. begravelseskaffe), hvis de ikke er optaget i forbindelse med plejecenterets arrangementer.

Hvis der købes mad fra centeret, er porcelæn og opvask inkluderet i madprisen. Mulighed for levering af mad aftales med det enkelte center. 

Publiceret 16-12-2015